Home / Nieuws 2017 / Informatiebijeenkomst Tender
24/06/2017

Informatiebijeenkomst Tender

Aenergie collectieve inkoop energie woningcorporaties, zorginstellingen en vve's

Op donderdag 22 juni was het zover. Een groot aantal deelnemers van Aenergie heeft onze tenderbijeenkomst bijgewoond op Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Samen met Jeroen Setz van Wattanders, het bureau dat Aenergie begeleidt in de tenderprocedure, werden de deelnemers geïnformeerd over hoe de nieuwe collectieve overéénkomst tot stand komt.

Een aantal belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe overeenkomst zijn:

  • een lage leverancierstoeslag
  • een contractperiode van 2 jaar met een optie tot verlenging van 3 jaren
  • vermindering van de factuurstroom
  • en tussenlevering zonder financiële opslagen

Op 28 maart jl. heeft de Raad van Advies ons geadviseerd op een aantal gebieden. Hieruit blijkt dat onze deelnemers het belangrijk vinden dat we groene energie gaan aanbieden. Er is voor gekozen om standaard groene stroom aan te bieden. Een CO2 neutraal gas product wordt optioneel aangeboden.

Geen Europese aanbesteding

In het verleden is altijd Europees aanbesteed door Aenergie. Uit onze selectie is gebleken dat er maar een enkele deelnemers daadwerkelijk Europees moeten aanbesteden. Aenergie heeft er daarom voor gekozen om nu niet Europees te gaan aanbesteden, omdat we in een normale tenderprocedure meer procedure vrijheid hebben en onze onderhandelingsvrijheid sterker is. We kunnen hierdoor meer transparantie geven en uitgebreide referentiechecks doen. Dat leidt tot een betere selectie en wij volgen daarmee nog steeds (op advies van Wattanders) de richtlijnen om deze tender goed uit te voeren.

In de afgelopen periode is een marktconsultatie gehouden onder meerdere leveranciers. In de marktconsultatie hebben de verschillende partijen zich aan ons voorgesteld en hun visie op de markt en mogelijkheden gegeven. Op korte termijn maakt Aenergie een selectie van 3 à 4 leveranciers met wie wij verder het aanbestedingsproces zullen voortzetten. Wij houden hierbij rekening met aspecten als strategisch partnership, innovatiekracht, prijs en dienstverlening, facturatie, omvang en duurzaamheid.

De tender

In september zetten wij het daadwerkelijke tenderdocument uit in de markt. Wij verwachten in november een definitieve leverancierskeuze te kunnen maken zodat wij in februari 2018 gaan starten met het inkopen van het collectieve volume over 2019. Uiteraard zullen wij u informeren over het vervolgtraject!