Home / Archive by Category "Uncategorized"

Rubriek Uncategorized

13/09/2023

Aenergie start tender voor collectieve energie-inkoop 2025-2030

Aenergie, het energie-inkoopcollectief voor woningcorporaties, zorginstellingen en VvE’s, is gestart met de tender voor de 2025-2030-levering van gas en elektriciteit. De eerste marktconsultatiegesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Energieleveranciers die ook willen meedoen aan de tender, kunnen hiervoor nu informatie opvragen. Bij de tender volgt Aenergie hoofdzakelijk de regels voor Europese aanbesteding. Voor de organisatie rondom de tender werkt Aenergie nauw samen met adviseurs Jeroen Setz van Wattanders en Femke Rasenberg van A.T. Osborne. Bij de eerste kan informatie worden ingewonnen, onder meer over de uitgangspunten voor de tender. Zo kiest het collectief voor een gespreide inkoop van groene energie uit Europese wind en/of CO2-neutraal gas. Ook moeten leveranciers minimaal dezelfde IT-serviceopties voor deelnemers bieden als in de huidige situatie. De leveranciersopslag moet rechtdoen aan de klantgroep:…

27/03/2023

Save the date: workshop energiebelasting 11 mei 2023

Vakinformatie voor vakgenoten Op 11 mei voorziet Jan Kiekebosch, onze vaste adviseur van de Belastingdienst, u van veel nuttige informatie. Daarbij is er ook alle ruimte om praktijkvoorbeelden te bespreken en om met uw collega’s uit het vak bij te praten. Tip: meld u alvast aan Uit navraag onder onze deelnemers blijkt dat er een grote interesse is om de workshop bij te wonen. Wilt u zeker zijn van een plek? Meld u dan nu alvast aan via workshop@aenergie.nl. We zien u graag op 11 mei in Hilversum.  

22/04/2021

Het dak als interessante zonnestroomleverancier

Waarom immense zonneweides aanleggen als je ook met daken en infrastructurele bouwwerken een grote bijdrage kunt leveren aan de duurzame productie van elektriciteit? Volgens een rapport van TKI Urban Energy kunnen deze bronnen jaarlijks 192 TWh aan hernieuwbare zonnestroom opleveren.  De studie van TKI Urban Energy laat zien dat met name daken van woningen en utiliteitsbouw onbenut zijn. Als lopende technologische ontwikkelingen nog worden doorgevoerd, is de potentie van deze categorie voor de lange termijn zelfs enorm. Nu liggen er zonnepanelen op 65 km² dak, in 2050 kan dat 1.245 km² zijn, goed voor 192 TWh aan opgewekte energie. Om deze cijfers in perspectief te kunnen plaatsen:  De totale zonnestroomproductie van zonnestroom was vorig jaar 8,1 TWh. De totale stroomproductie in Nederland ligt nu volgens…

08/10/2019

Inspirerend seminar “Bouwen aan de Energietransitie”

Op dinsdag 1 oktober heeft het jaarlijkse Aenergie seminar plaatsgevonden. Dit jaar gingen we in op het “Bouwen aan de Energietransitie”.  Het was een zeer inspirerende dag en we kijken met een goed gevoel terug op wat deze dag ons gebracht heeft. De eerste gastspreker was inspirator Daan Quakernaat. Daan ging in op hoe “bouw” je nu samen aan deze energietransitie. Hij nam ons mee terug in de tijd waar de mooiste kathedralen in Frankrijk werden gebouwd zonder projectplan of tekening. Door schade en schande werden deze kathedralen steeds mooier. De  boodschap die Daan ons heeft meegegeven is begin met bouwen, kijk naar wat beter kan; No regret is niet van toepassing. Het moet zijn Yes regret! Een groot gedeelte van het Nederlandse gasnetwerk is...
03/10/2019

Sheets seminar Bouwen aan de Energietransitie

Een inspirerende dag, zo kunnen het seminar “Bouwen aan de Energietransitie” het beste beschrijven. De sprekers hebben de diverse invalshoeken van het “Bouwen aan de Energietransitie” mooi weergegeven. De diversiteit heeft een mooi beeld gegeven en genoeg om over na te denken. De sheets van de sprekers zijn hier te downloaden en na te lezen. Zoals u zal begrijpen kunnen we de presentatie van Daan Quakernaat niet met u delen omdat dit zijn handelsmerk is. Presentatie Prof. dr. Ad van Wijk, TU Delft Presentatie Caspar Gooren, Sungevity Presentatie Jillis Raadschelders, DNV GL deel 1 Presentatie Jillis Raadschelders, DNV GL deel 2 Presentatie Robin Berg, Lomboxnet deel 1 Presentatie Robin Berg, Lomboxnet deel 2   Bedankt voor uw komst!

06/03/2018

Woningcorporaties: instemmingsrecht bewoners frustreert energietransitie

Bernard wientjes

Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda Woningcorporaties zien verlaging of afschaffing van het instemmingsrecht van bewoners bij renovaties wel zitten. Volgens koepelorganisatie Aedes leiden de huidige regels namelijk soms tot uitstel of afstel van verduurzamingsplannen. En dat vertraagt de energietransitie. Daarmee reageert Aedes op uitspraken van voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda. Hij zei woensdag tegen de NOS dat het gemakkelijker moet worden voor corporaties om sociale huurwoningen te verbouwen. Nu mag dat alleen indien 70% van de bewoners daarmee instemt en die regel zou in de praktijk tot problemen leiden. Om niettemin draagvlak onder huurders te verkrijgen moet volgens Wientjes bij de verduurzaming van gebouwen tegelijkertijd achterstallig onderhoud weggewerkt moeten worden. Uitstel en afstel Aedes ziet die plannen wel zitten. “Het niet…

06/10/2017

Terugblik: seminar Afscheid van Aardgas

afscheid van aardgas event
Donderdag september 28 vond ons seminar Afscheid van Aardgas plaats. Een dag met verschillende lezingen over de energietransitie. Het waarom en hoe van het renoveren van gasgestookte collectieve installaties. Een korte terugblik: Jan Rotmans schudde ons in de ochtend goed wakker over de stand van zaken in Nederland en wat u hier in kunt betekenen. Frans Rooijers en Ronald Schilt vertelden over de mogelijke oplossingen om aardgas te vervangen. Geen eenduidig 'beste' oplossing helaas, maar genoeg mogelijkheden. Ronald Franken lichtte de roadmap van Aedes toe en tot slot gaf Marco Kessen inzicht in 'hoe dan, zonder regret'. De interactieve forumdiscussie belichtte de verschillende visies. We kunnen stellen dat iedereen het erover eens dat we nú aan de slag moeten, maar hoe? Daar verschillen de meningen...
16/12/2012

Verslag Raad van Advies Aenergie 5 juni 2012

Aenergie heeft sinds 2011 een Raad van Advies ingesteld met daarin vertegenwoordigers van deelnemers aan het collectief. Geregeld komt deze raad bijeen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van hetgeen in deze raad besproken is.   Ronald van der Horst van Aenergie geeft de stand van zaken weer bij de aanbesteding voor de nieuwe collectieve overeenkomst. Het betreft een Europese aanbesteding met een niet openbaar karakter. Dat wil zeggen dat na een preselectiefase, alleen geselecteerde energieleveranciers die aan bepaalde randvoorwaarden zoals minimale omzet, referenties, e.t.c. de offerte-aanvraag ontvangen. De preselectiefase is afgerond. In afwijking van een gebruikelijke aanbesteding zijn na de selectie prebid meetings ingelast. Tijdens deze meetings met de geselecteerde energieleveranciers wordt de werkwijze van het collectief en de wensen en behoeften van…

02/12/2011

Nieuwe dienstverlening: “Tussenlevering”

In overleg en samenwerking met Electrabel introduceert Aenergie begin 2012 een vernieuwde vorm van Tussenlevering voor al haar klanten die de energielevering van haar zakelijke aansluitingen bij Aenergie hebben ondergebracht. Tussenlevering betekent dat u als organisatie (vnl. van toepassing bij woningcorporaties) klant wordt op een leegstaand woonadres waardoor afsluiting van de energieaansluitingen door de lokale netbeheerder wordt voorkomen. De belangrijkste kenmerken van de nieuwe dienst Tussenlevering: indien in uw leegstaande woningen het verbruik minimaal is, zijn er nauwelijks of geen kosten aan deze levering verbonden; er worden geen administratie en/of mutatiekosten in rekening gebracht; aan- en afmelden kan eenvoudig via een gebruiksvriendelijk internetportal; maandelijks ontvangt u een overzicht van al uw woningen waar u Tussenlevering afneemt. Indien u meer wilt weten over deze dienstverlening of uw organisatie…