Home / Archive by Category "Nieuws 2021"

Rubriek Nieuws 2021

03/11/2021

Wat betekenen de energieprijsstijgingen voor u en uw huurders

De afgelopen weken berichtten de media uitgebreid over forse aardgasprijsstijgingen en het faillissement van een energieleverancier. Omdat we ons kunnen voorstellen dat de huidige situatie u wellicht zorgen baart, zetten we graag we voor u op een rij wat de gevolgen van de prijsstijgingen zijn voor u, uw huurders en ons inkoopcollectief. Wat betekent de energieprijsstijging voor de collectieve energiekosten? Als inkoopcollectief onderscheidt Aenergie zich door een gespreide energie-inkoop. Door over het hele jaar in te kopen, kunt u als deelnemer rekenen op een evenwichtigere energieprijs. Omdat wij al 90% van de energie voor 2022 hebben ingekocht, blijft de pijn van de prijsstijgingen zeer beperkt. Het Aenergie-prijsniveau ligt momenteel tussen 40-60% van de energieprijzen in de huidige markt. Niet voor niets sluiten nog meer corporaties…

12/10/2021

Tussentijdse verwachtingen tarieven 2022

In juni 2021 informeerden wij u in onze nieuwsbrief over de prijsstijgingen op de energiemarkt. Maar momenteel ontvangen wij veel vragen van deelnemers over de prijsstijgingen in de markt en wat dit betekent voor de tarieven. Om die reden informeren wij u onderstaand alvast tussentijds over de verwachtingen. In 2020 daalden de energieprijzen enorm, de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns hadden een gigantische weerslag op de energieprijzen. Dit heeft geresulteerd in gunstige collectieve tarieven voor 2021. Begin 2021 vond de markt de weg omhoog weer, dat kwam mede door de aantrekkende economie, maar inmiddels speelt er véél meer dan dat. In Nederland wekken we veel elektriciteit op met gas. Dit jaar hadden we te maken met een extreem koud voorjaar waarin veel gas verbruikt…

13/09/2021

Groeiend aantal woningcorporaties gebruikt module tussenlevering

Tussenlevering energie

Al ruim tien jaar biedt Aenergie haar deelnemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst Tussenlevering. Door bij leegstand eenvoudig een tijdelijk energiecontract aan te gaan, wordt afsluiting voorkomen. Met de introductie van het nieuwe portal gaat het aan- en afmelden van leegstand nog eenvoudiger. Ongeveer 75% van de bij Aenergie aangesloten woningcorporaties maakt inmiddels gebruik van Tussenlevering. De ruim 900 gebruikers hebben afgelopen jaar ongeveer 42.000 leegstandmutaties doorgevoerd. Daarmee is het vernieuwde portal een groot succes. Online gemak Deelnemers geven aan dat zij vooral het gemak waarmee zij een aansluiting aan- en afmelden, als zeer prettig ervaren. Door een geautomatiseerde koppeling met het aansluitregister van de netbeheerders en de leverancier worden veel gegevens automatisch opgehaald en wordt de mutatie bijna realtime verwerkt….

13/09/2021

Nieuwe salderingsregeling per 2023?

Als het aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt, gaat per 1 januari 2023 de nieuwe salderingsregeling in. Huishoudens mogen de zonnestroom die ze terugleveren aan het net, dan nog steeds wegstrepen tegen de stroom die ze van het energiebedrijf afnemen. Alleen wordt de regeling wel jaarlijks met 9% afgebouwd. In 2031 zou de regeling dan ten einde lopen, al is de Tweede Kamer het daar nog niet over eens. Het aantal zonnepanelen bij huishoudens is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Doordat de kosten voor zonnepanelen dalen, vindt het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat dat er op termijn geen fiscale stimulering meer nodig is voor het opwekken van energie via zonnepanelen. Het ministerie wil de salderingsregeling dan ook stapsgewijs afbouwen. Huidige versus nieuwe…

13/09/2021

Aenergie versterkt team met nieuwe accountmanager: “Stef Kamphuis, aangenaam!”

Stef Kamphuis - Aenergie

Sinds juli 2021 is het Aenergie-team uitgebreid met een nieuwe accountmanager: Stef Kamphuis. Welke ervaring brengt hij mee? Wat kan hij voor Aenergie-deelnemers betekenen? Waarom koos hij voor Aenergie? En waarin schuilt zijn kracht? We stellen hem graag aan u voor. Vorig jaar rondde Stef zijn HBO-studie International Business & Languages nog af en ging hij aan de slag bij een zakelijke energieleverancier in het oosten van het land: “Als accountmanager heb ik daar de energiemarkt vanuit de leverancierskant leren kennen. Ik vind het mooi dat ik die ervaring nu kan koppelen aan mijn werk bij Aenergie waar ik me vooral bezighoud met de inkoopkant.” Kennis van de markt Stef ziet het als zijn hoofdtaak om een goed aanspreekpunt te zijn voor de Aenergie-deelnemers die…

13/09/2021

Wijken aardgasvrij maken? Ga voor 70% instemming van de woningeigenaren

Laat minimaal 70% van de woningeigenaren instemmen met het aardgasvrij maken van de wijk, voordat je als gemeente er concreet mee aan de slag gaat. Klimaatstichting Hier en Energiewerkplaats Fryslân schetsen deze mogelijke aanpak in hun publicatie over de bekostiging van lokale warmtenetten. In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Op weg daarnaartoe moeten gemeenten dit jaar nog hun Transitievisie Warmte publiceren. In de visie moet staan welke wijk wanneer van het aardgas afgaat. Ook moet de gemeente aangeven welke vorm van duurzame verwarming daartegenover staat. In wijkuitvoeringsplannen moeten de concrete stappen naar realisatie vervolgens worden beschreven.  Klimaatstichting Hier en Energiewerkplaats Fryslân stellen voor om voorafgaand aan de realisatie – net als bij grootonderhoud en renovaties door corporaties – 70% van de woningeigenaren met het…

17/06/2021

Haal meer uit de Aenergie-serviceportal – deel 3:

Tijdelijke leegstaande woningen aan- en afmelden met de module tussenlevering Als Aenergie-deelnemer kent u ons nieuwe serviceportal vast al. Maar haalt u er ook uit wat erin zit? Graag stellen we de verschillende modules en functionaliteiten aan u voor. Graag praten we u deze keer bij over de module voor Tussenlevering. Met onze dienst Tussenlevering zorgen we ervoor dat uw woningcorporatie tijdelijk leegstaande woningen niet telkens hoeft af en aan te sluiten. Met een simpele handeling in ons serviceportal wordt uw woningcorporatie de tijdelijke afnemer. Vergeleken met het af- en aansluiten scheelt dit honderden euro’s per aansluiting. Hoe gaat het af- en aanmelden voor Tussenlevering in zijn werk? Door een directe koppeling met het aansluitregister is het aan- en afmelden van woningen voor Tussenlevering heel…

17/06/2021

SAH: 200 miljoen subsidie voor aardgasvrije huurwoningen

Aardgasloos wonen Aenergie

Sinds begin mei komt de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) verhuurders tegemoet in de kosten voor het aansluiten van hun huurwoningen op een warmtenet. Tot 31 december 2023 is er jaarlijks zo’n vijftig miljoen te vergeven. Wat houdt de regeling in? Welke voorwaarden gelden er? En welke wijzigingen staan er nu al op stapel? De regeling komt er kortweg op neer dat verhuurders maximaal € 5000,- subsidie per woning kunnen aanvragen: maximaal € 3800,- voor de aansluitkosten op het warmtenet en € 1200,- voor aanpassingen in de woningen. Er is maar liefst € 194,3 miljoen beschikbaar: € 10 miljoen voor aanvragen onder de € 25.000,-, uitgezonderd subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten; € 184,3 miljoen voor aanvragen van meer dan € 25.000,-,…

17/06/2021

Zero Friction en Aenergie maken afrekening van collectieve warmte makkelijker

Meetcontracten meetdienst energie woningcorporatie

Hoe verreken je als woningcorporatie de kosten van collectieve warmte en andere energietypes eenvoudig met je huurders? Met de efficiënte facturatiesoftware van het Belgische Zero Friction verloopt de facturatie en kostenverdeling volledig automatisch. In Nederland werkt Zero Friction samen met Aenergie. CEO Wim Jacobs: “Er staan veel warmtetransitieprojecten op de planning. Als we dat samen faciliteren met een goede service en een goed product, dan zijn we meer dan complementair.” Jacobs startte zijn bedrijf in 2018 samen met twee compagnons: “We werkten eerder bij een softwareleverancier die ook oplossingen voor energieleveranciers aanbiedt. Telkens als er een vraag kwam voor de facturatie en kostenverdeling van warmte, werd er maatwerksoftware gebouwd. Op een gegeven moment leverde dat toch vragen van klanten op. Want eigenlijk zijn de processen…

17/06/2021

Analist Engie Marketdesk over prijsstijgingen

Aenergie data energieverbruik
Door de coronapandemie kelderden de energieprijzen in 2020 enorm. Nog geen jaar later is er alweer sprake van een sterke prijsopleving. Wat zijn de oorzaken daarvan? En hoe kun je daarop inspelen? Chris Guth, analist bij de Marketdesk van Engie, geeft antwoord. “2020 was een uitzonderlijk jaar. De coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns hadden een gigantische weerslag op de energieprijzen. Inmiddels is de weg omhoog weer gevonden, en dat gaat bijzonder snel.” Groeiende bedrijvigheid en koud voorjaar Dat de prijzen weer stijgen, is volgens Guth voor een groot deel toe te wijzen aan de aantrekkende economie. “Die prijsontwikkeling zien we ook terug in de prijzen van grondstoffen die van invloed zijn op de energieprijs.” “Overigens stijgen die grondstofprijzen niet alleen door de groeiende bedrijvigheid....
1 2