Home / Nieuws 2021 / Wat betekenen de energieprijsstijgingen voor u en uw huurders
03/11/2021

Wat betekenen de energieprijsstijgingen voor u en uw huurders

De afgelopen weken berichtten de media uitgebreid over forse aardgasprijsstijgingen en het faillissement van een energieleverancier. Omdat we ons kunnen voorstellen dat de huidige situatie u wellicht zorgen baart, zetten we graag we voor u op een rij wat de gevolgen van de prijsstijgingen zijn voor u, uw huurders en ons inkoopcollectief.

Wat betekent de energieprijsstijging voor de collectieve energiekosten?
Als inkoopcollectief onderscheidt Aenergie zich door een gespreide energie-inkoop. Door over het hele jaar in te kopen, kunt u als deelnemer rekenen op een evenwichtigere energieprijs. Omdat wij al 90% van de energie voor 2022 hebben ingekocht, blijft de pijn van de prijsstijgingen zeer beperkt.

Het Aenergie-prijsniveau ligt momenteel tussen 40-60% van de energieprijzen in de huidige markt. Niet voor niets sluiten nog meer corporaties zich momenteel bij ons aan.

Wat merken huurders van de stijging van de energieprijzen?
Voor veel huurders vormen de energiekosten een substantieel onderdeel van de woonlasten. Vooral voor huurders met een eigen energieaansluiting die geen prijsafspraken met hun leverancier hebben vastgelegd, kunnen de energielasten volgend jaar aanzienlijk stijgen.

Hoe ziet de aangekondigde verlaging van de energiebelasting eruit?
Als lastenverlichting stelt de overheid twee aanpassingen in de energiebelastingen voor:

  • Per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie gaat de belastingvermindering in 2022 van € 462,62 naar € 652,70. Voor huurders levert dit € 190,- op.
  • De energiebelasting op de eerste schijf elektriciteit gaat in 2022 waarschijnlijk omlaag. Het tarief op de eerste 10.000 kWh elektriciteit daalt van € 0,09068 naar circa € 0,02135.

Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik gaat het om een tegemoetkoming van circa € 430,- (inclusief BTW). Als corporatie profiteert u van het lagere belastingtarief op de eerste 10.000 kWh elektriciteit. Het parlement moet overigens nog wel akkoord gaan met de maatregelen.

Wat is onze verwachting met betrekking tot de netwerkkosten?
Op dit moment zijn er nog geen exacte cijfers afgegeven over de te verwachten netwerkkosten. We verwachten wel dat de netwerkkosten door de energietransitie en de daarvoor benodigde investeringen in het netwerk zullen stijgen. In onze definitieve berichtgeving over de tarieven voor 2022 begin december informeren wij u daar uitgebreid over.

Hoe staat het met de continuïteit van ons inkoopcollectief?
Goed om te weten: Aenergie is zelf géén energieleverancier. Als inkoopcollectief werken we samen met ENGIE, een grote, stabiele speler in de energiemarkt. Daarmee heeft u de zekerheid dat onze gunstige energietarieven ook in de toekomst gegarandeerd zijn.

Heeft u nog vragen?
We kunnen ons goed voorstellen dat de huidige en toekomstige situatie op de energiemarkt nog meer vragen bij u oproept. Misschien heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen. Stel ze dan gerust aan uw vaste Aenergie-contactpersoon. We zorgen graag voor een helder antwoord.