Home / Nieuws 2021 / Tussentijdse verwachtingen tarieven 2022
12/10/2021

Tussentijdse verwachtingen tarieven 2022

In juni 2021 informeerden wij u in onze nieuwsbrief over de prijsstijgingen op de energiemarkt. Maar momenteel ontvangen wij veel vragen van deelnemers over de prijsstijgingen in de markt en wat dit betekent voor de tarieven. Om die reden informeren wij u onderstaand alvast tussentijds over de verwachtingen.

In 2020 daalden de energieprijzen enorm, de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns hadden een gigantische weerslag op de energieprijzen.
Dit heeft geresulteerd in gunstige collectieve tarieven voor 2021.

Begin 2021 vond de markt de weg omhoog weer, dat kwam mede door de aantrekkende economie, maar inmiddels speelt er véél meer dan dat.

In Nederland wekken we veel elektriciteit op met gas. Dit jaar hadden we te maken met een extreem koud voorjaar waarin veel gas verbruikt is. Het hoge verbruik dreef de prijzen op, maar daarnaast zitten we nu met de situatie dat alle landen die met een gasbuffer werken, deze weer willen aanvullen. Wij zijn hiervoor aangewezen op aardgasleveranciers uit Noorwegen en Rusland en die hebben de gaskraan vooralsnog niet verder opengedraaid. In het (korte) verleden kon een extra beroep gedaan geworden op gas uit ‘Slochteren’ dat is nu niet meer mogelijk. LNG leveringen blijven uit, omdat Azië nog altijd bereid is hier een hogere prijs voor te betalen. Kortom, we hebben te maken met een krappe gasmarkt wat stijgende prijzen tot gevolg heeft.

Daarnaast heeft ook het overheidsbeleid grote invloed op de prijs. De emissiereductiedoelstellingen worden steeds meer aangescherpt en dat leidt tot een hogere CO2-emissieprijs. Door de hoge gasmarkt, is elektra productie met kolen competitiever, zelfs ondanks de hoge CO2 emissieprijs. Desondanks heeft de elektriciteitsprijs in week 32 van dit jaar het hoogste niveau gehaald sinds 2008.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de collectieve energietarieven voor 2022 aanzienlijk hoger uit zullen vallen dan de tarieven van 2021.

We spreken dan momenteel uitsluitend over de kale inkooptarieven. Daarnaast hebben we te maken met energiebelastingen, ODE en netwerkkosten voor 2022, maar wat er met die prijzen gaat gebeuren voor het leveringsjaar 2022 is op dit moment nog niet bekend.

Voor zowel elektriciteit als gas is de verwachting dat de tarieven met meer dan 50% gaan stijgen.

Deze stijging is zeer fors, maar nog altijd aanzienlijk minder dan de tarieven die momenteel vastgelegd kunnen worden bij inkoop op 1 moment. Om de deelnemers van Aenergie enigszins te beschermen tegen de prijsstijgingen, hebben we onze posities eerder dit jaar uitgebreid en een groter deel van het volume al vastgelegd. Voor dat deel kunnen de prijzen dan niet meer fluctueren, het voordeel van gespreid inkopen.

Uiterlijk halverwege december ontvangt u van ons bericht over de definitieve tarieven voor 2022.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via 035 3333 500 of via support@aenergie.nl