Home / Nieuws 2021 / SAH: 200 miljoen subsidie voor aardgasvrije huurwoningen
17/06/2021

SAH: 200 miljoen subsidie voor aardgasvrije huurwoningen

Aardgasloos wonen Aenergie

Sinds begin mei komt de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) verhuurders tegemoet in de kosten voor het aansluiten van hun huurwoningen op een warmtenet. Tot 31 december 2023 is er jaarlijks zo’n vijftig miljoen te vergeven. Wat houdt de regeling in? Welke voorwaarden gelden er? En welke wijzigingen staan er nu al op stapel?

De regeling komt er kortweg op neer dat verhuurders maximaal € 5000,- subsidie per woning kunnen aanvragen: maximaal € 3800,- voor de aansluitkosten op het warmtenet en € 1200,- voor aanpassingen in de woningen. Er is maar liefst € 194,3 miljoen beschikbaar:

 • € 10 miljoen voor aanvragen onder de € 25.000,-, uitgezonderd subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten;
 • € 184,3 miljoen voor aanvragen van meer dan € 25.000,-, en voor alle subsidieaanvragen voor huurwoningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.

De belangrijkste voorwaarden voor SHA-subsidie op een rij:

 • De woningen moeten na aanpassing helemaal aardgasvrij zijn. Een warmtenet zorgt dan bijvoorbeeld voor de verwarming van de ruimtes en voor tapwater. Ook mag er niet meer op gas worden gekookt.
 • De steun geldt alleen voor bestaande woningen, waarvoor de bouw- en omgevingsvergunning vóór 1 juli 2018 is aangevraagd.
 • De woning moet de afgelopen twee jaar voor minstens drie maanden zijn verhuurd.

Wijzigingen in SAH: aandacht voor elektrische kookvoorziening en VvE’s
Inmiddels zijn er wel wat knelpunten in de regeling aan het licht gekomen. Het ministerie Binnenlandse Zaken wil de SHA daarom aanpassen.

 • SAH-subsidie nu ook voor elektrische kookvoorziening
  Verwijdering van gasfornuizen en leidingen, koppeling met het warmtenet en aanpassingen in de meterkast voor elektrisch koken – al deze werkzaamheden worden vanuit de SAH vergoed. Alleen de elektrische kookvoorziening zelf nog niet. Gemeenten zien juist graag dat deze voorziening ook wordt gesubsidieerd. Er zijn namelijk woningen die wél aangesloten zijn op het warmtenet, maar waar bewoners nog op gas koken. De SAH-wijziging moet ertoe bijdragen dat ook deze woningen gasvrij worden.
 • SAH is voortaan leidend voor alle VvE’s met minimaal één huurwoning
  Zoals de SAH er is voor verhuurders, zo kunnen eigenaar-bewoners gebruikmaken van de ISDE. Voor VvE’s met één of meer huurwoningen levert dat problemen op bij een subsidieaanvraag voor een centrale warmtenetaansluiting. Vraagt de verhuurder namelijk SAH-geld aan, dan heeft de eigenaar-bewoner geen recht meer op ISDE. Officieel is er dan al subsidie verleend voor die aansluiting. Gaat de SAH-wijziging door, dan geldt straks: VvE’s met minimaal één eigenaar die de woning verhuurt, kunnen altijd terecht bij de SAH.

Meer geld voor gebouwaansluiting op warmtenet en woningaansluiting op inpandig net
Als de wijziging van de SAH wordt goedgekeurd, is er nog meer goed nieuws voor VvE’s. Gaan ze namelijk voor een centrale aansluiting op het warmtenet en leveren ze de warmte via een inpandig net door, dan geldt dat tot 30% van de kosten wordt vergoed met een maximum van € 3800,-. Tot nu toe behoorde de gebouwaansluiting tot de inpandige kosten per woning. Daarvoor geldt een vergoeding van 40% van de kosten tot maximaal € 1200,-.