Home / Nieuws 2021 / Het dak als interessante zonnestroomleverancier
22/04/2021

Het dak als interessante zonnestroomleverancier

Waarom immense zonneweides aanleggen als je ook met daken en infrastructurele bouwwerken een grote bijdrage kunt leveren aan de duurzame productie van elektriciteit? Volgens een rapport van TKI Urban Energy kunnen deze bronnen jaarlijks 192 TWh aan hernieuwbare zonnestroom opleveren. 

De studie van TKI Urban Energy laat zien dat met name daken van woningen en utiliteitsbouw onbenut zijn. Als lopende technologische ontwikkelingen nog worden doorgevoerd, is de potentie van deze categorie voor de lange termijn zelfs enorm. Nu liggen er zonnepanelen op 65 km² dak, in 2050 kan dat 1.245 km² zijn, goed voor 192 TWh aan opgewekte energie. Om deze cijfers in perspectief te kunnen plaatsen: 

  • De totale zonnestroomproductie van zonnestroom was vorig jaar 8,1 TWh.
  • De totale stroomproductie in Nederland ligt nu volgens het CBS rond de 120 TWh per jaar. Deze productie moet sterk stijgen, omdat de samenleving steeds meer elektrificeert. 
  • Conform het Klimaatakkoord moeten lokale overheden in 2030 – binnen hun eigen energiestrategie – gezamenlijk 35 TWh aan hernieuwbare energie opwekken. 

Techniek in ontwikkeling
Meest opvallend is dat de studie met hogere schattingen van de energieopbrengst werkt dan nu technisch mogelijk is. De schrijvers van het rapport gaan er namelijk vanuit dat technologische ontwikkelingen in aanzienlijke mate zullen bijdragen aan een hoger rendement van zonnepanelen. Het rapport verwijst daarbij naar ontwikkelingen waarmee nu al in het laboratorium wordt gewerkt of in een ‘life’ testomgeving wordt geëxperimenteerd. 

Goede voorbeeld van nieuwe technologie vormen de tandemzonnecellen. Deze gebruiken verschillende materialen om meer licht op te vangen, wat leidt tot meer elektriciteit. Ook wordt er gewerkt aan ‘bifaciale zonnepanelen’. Deze vangen licht aan twee kanten op, hetgeen ook zorgt voor een hoger rendement dan een standaardpaneel kan leveren.

Meer zonnepanelen op het dak
In de studie is ook gerekend met een hogere maximale bedekkingsgraad van daken. Omdat zonnepanelen meer en meer met lichtere materialen kunnen worden bevestigd, is plaatsing op minder sterke daken ook mogelijk. Buigzame materialen maken daarnaast plaatsing op niet volledig vlakke oppervlakken mogelijk. Tot slot is er nog de ontwikkeling waarbij zonnepanelen steeds meer in de bouwmaterialen worden ingepast. Dit maakt bijvoorbeeld complete zonnepaneelgevels mogelijk.

Alle toekomstige ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden in acht nemend kan zonnestroom in de toekomst dus wel degelijke een grote rol in de energievoorziening vervullen. Er is nog veel keuzeruimte, aldus de onderzoekers.