Home / Uncategorized / Woningcorporaties: instemmingsrecht bewoners frustreert energietransitie
06/03/2018

Woningcorporaties: instemmingsrecht bewoners frustreert energietransitie

Bernard wientjes
Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda

Woningcorporaties zien verlaging of afschaffing van het instemmingsrecht van bewoners bij renovaties wel zitten. Volgens koepelorganisatie Aedes leiden de huidige regels namelijk soms tot uitstel of afstel van verduurzamingsplannen. En dat vertraagt de energietransitie.

Daarmee reageert Aedes op uitspraken van voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda. Hij zei woensdag tegen de NOS dat het gemakkelijker moet worden voor corporaties om sociale huurwoningen te verbouwen. Nu mag dat alleen indien 70% van de bewoners daarmee instemt en die regel zou in de praktijk tot problemen leiden. Om niettemin draagvlak onder huurders te verkrijgen moet volgens Wientjes bij de verduurzaming van gebouwen tegelijkertijd achterstallig onderhoud weggewerkt moeten worden.

Uitstel en afstel

Aedes ziet die plannen wel zitten. “Het niet verkrijgen van de 70%-instemming leidt soms tot uitstel of zelfs afstel van duurzaamheids- en renovatieprojecten van woningcorporaties”, zegt woordvoerder Koen van Tankeren. “Gezien het belang van de nationale duurzaamheidsambities snapt Aedes daarom de suggestie van Wientjes.” Volgens de vereniging is het daarbij wel van belang dat aanpassingen niet leiden tot hogere woonlasten voor huurders. Corporaties zouden de kosten van de verbouwing -gedeeltelijk- moeten financieren uit de lagere energielasten.

Het burgerlijk wetboek schrijft voor dat verhuurders een redelijke vergoeding mogen vragen voor verbeteringen aan hun woningen. Indien de aanpassingen een geheel complex betreffen, geldt dat minimaal 70% van de bewoners daarmee moet instemmen; de rest is dan ook verplicht deel te nemen. Wel kunnen tegenstanders nog naar de rechter stappen. Indien de drempelwaarde niet wordt gehaald, betekent dat niet per se dat de plannen geen doorgang vinden; de woningcorporatie heeft evenzeer de mogelijkheid om onwillige huurders te dagvaarden.

Heilloze weg

Regeringspartij CDA vraagt zich af of een aanpassing van de instemmingsdrempel wel nodig is. “Wij zijn er niet van overtuigd dat dit de energietransitie vertraagt”, zegt Tweede Kamerlid Agnes Mulder. “Als dat wel het geval blijkt te zijn, moeten we daar serieus naar kijken. Het is dan wel de vraag of hiervoor de wet moeten gaan aanpassen, want een dergelijk traject duurt vaak lang. Misschien zijn er andere oplossingen om uit te komen waar we willen uitkomen.” CDA’er Erik Ronnes stelde hier eerder vragen over aan het kabinet; daar zijn nog geen antwoorden op gekomen.

De Woonbond is hoe dan ook faliekant tegen het verlagen of schrappen van de 70%-drempel. Directeur Ronald Paping noemt het afschaffen ervan bij de NOS “een heilloze weg”, omdat bewoners zich dan nog meer zouden gaan verzetten. Hij betwist bovendien de stelling van Aedes dat renovaties als gevolg van de instemmingsvoorwaarde vertraging opleveren; in 90% van de gevallen zou dat niet het geval zijn.

Volgende stap

De Taskforce Bouwagenda is eind 2016 opgericht door het toenmalige kabinet. Een grote groep van bedrijven, organisaties en overheden neemt hieraan deel, waaronder Aedes, Bouwend Nederland, Stroomversnelling en Netbeheer Nederland. Vorig jaar maart heeft de groep onder leiding van Bernard Wientjes een advies uitgebracht, waarin wordt geschetst hoe de bouwsector kan bijdragen aan de energietransitie en wat daar voor nodig is. Sindsdien zijn de partijen in overleg om de agenda verder uit te werken in concrete maatregelen.
De uitspraken die de voorzitter nu heeft gedaan, komen daar uit voort, zo laat Ben Spiering namens de organisatie weten. “In de Bouwagenda is afgesproken te kijken naar de verduurzaming van 100.000 woningen per jaar”, zegt hij. “Dit betreft nog niet een plan, maar een opgave. De ambitie is ook volledig onderschreven door het nieuwe kabinet, en ook ligt er een eerste aanzet om daar op een betekenisvolle manier een begin mee te maken. Dit [de voorstellen van Wientjes, red.] is een volgende stap.”

Schoolgebouwen

De voorzitter van de Taskforce Bouwagenda houdt verder een pleidooi voor de gebouwgebonden financiering, en vindt dat pensioenfondsen een grote rol moeten spelen in het beheren en verduurzamen van schoolgebouwen.

Bron: HH