Home / Nieuws 2019 / Pleidooi voor tijdelijke bevriezing warmtetarieven
10/05/2019

Pleidooi voor tijdelijke bevriezing warmtetarieven

Pleidooi

Totdat de koppeling met de gasprijzen is losgelaten, moeten de warmtetarieven worden bevroren. Dat bepleiten Aedes, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond in een brief aan minister Wiebes. Afnemers zouden de dupe zijn van de hogere gasbelasting, terwijl leveranciers profiteren.

De warmtetarieven vormen al lange tijd een doorn in het oog van afnemers en consumentenorganisaties. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximumprijzen vast die leveranciers in rekening mogen brengen. Uitgangspunt hierbij is dat huishoudens gemiddeld genomen niet meer betalen dan gebruikers van gas in vergelijkbare situaties. Hiermee moet voorkomen worden dat bedrijven hun monopoliepositie misbruiken. Maar er is ook een andere kant van deze medaille: als de gasprijzen stijgen, gaan ook warmteklanten –die dus geen gas gebruiken- meer betalen.

En dat laatste is volgens verschillende consumentenorganisaties niet langer houdbaar. Mede door een verschuiving van de energiebelasting zijn de gastarieven dit jaar flink gestegen. Gevolg hiervan is dat warmtegebruikers in 2019 gemiddeld €164 extra kwijt zijn. In een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vragen corporatiekoepel Aedes, huizenbezittersorganisatie Vereniging Eigen Huis en de huurdersvereniging Woonbond dan ook om de tarieven tijdelijk te bevriezen totdat er een nieuwe methodiek is bedacht om de maximumprijzen vast te stellen.

‘Dat warmteleveranciers hun rendementen niet halen doordat de warmteprijs laag blijft, is dan maar zo’

  • Marnix Norder, voorzitter Aedes

“Consumenten die al geen aardgas meer gebruiken zijn van deze koppeling de dupe”, zo luidt een passage in de brief. “De afgelopen periode hebben we veel uitingen van onbegrip ontvangen. Veel afnemers van blok-en stadsverwarming zijn overvallen door de enorme verhoging van de warmtetarieven. Duurzaam gedrag wordt bestraft in plaats van beloond. […] Ook voor de komende jaren is te voorzien dat de gasbelastingen gaan stijgen en daarmee ook de rekening voor afnemers van blok-en stadsverwarming.”

De organisaties betogen verder dat de leveranciers in deze situatie spekkoper zijn. Want anders dan bij gas gaat het extra opgehaalde bedrag niet naar de overheid, maar grotendeels naar de warmtebedrijven. Daar staat tegenover dat er op de levering van warmte de afgelopen jaren geen overdreven hoge winsten zijn behaald; uit de laatste zogenoemde rendementsmonitor uit 2017 blijkt dat de rendementen van de leveranciers permanent onder druk staan.

Aan die monitor hebben de organisaties overigens geen boodschap. “Dat warmteleveranciers hun rendementen niet halen doordat de warmteprijs laag blijft, is dan maar zo”, zegt voorzitter Marnix Norder van Aedes tegen Energeia. “De transitie naar duurzaam is geen commerciële aangelegenheid. Hoeveel rendement moeten ze dan maken op het aanleggen van een nieuwe leiding? Kom op zeg.”

Grootscheepse verbouwing

Dat de koppeling met de gasprijs op termijn niet houdbaar is, vindt ook minister Wiebes zelf. In het kader van een nieuwe, grootscheepse verbouwing van de Warmtewet denkt hij nu na over een alternatief. De drie organisaties willen dat de bewindspersoon tot het moment dat de aangepaste regels van kracht worden de tarieven voor afnemers bevriest. Of de tarieven na de ontkoppeling niet al veel verder zullen stijgen, is overigens nog maar de vraag. Eerder waarschuwde Wiebes dat er juist gemiddeld genomen sprake zal zijn van prijstoenames.

Bron: Energeia – Jeroen Savelkous