Home / Nieuws 2017 / Veranderende energietarieven in 2017
17/01/2017

Veranderende energietarieven in 2017

Energietarieven bestaan uit verschillende componenten. In 2017 hebben we onder andere te maken met lagere leveringstarieven, stijgende overheidsheffingen en stijgende netbeheerkosten. Aenergie zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. 

Energietarieven 2017: wat gaat er veranderen?

Aenergie houdt haar deelnemers graag op de hoogte van de prijsontwikkelingen op de energiemarkt voor 2017. Dit jaar gaat er een en ander veranderen. Hieronder de belangrijkste componenten van de energietarieven.

1. Lagere leveringstarieven

Zoals bekend werken wij met een zogenaamde gespreide inkoop. Het gebundelde energievolume van onze deelnemers voor het volgende leveringsjaar kopen wij op diverse momenten en in kleine gedeelten in. Door op deze manier in te kopen is de kans op een laag energietarief het hoogst.

In de eerste helft van 2016 waren de inkoopprijzen zeer laag. Op verschillende momenten hebben wij ingekocht. Mede hierdoor hebben wij weinig last gehad van de gestegen inkoopprijzen in de afgelopen maanden.

Klanten die gebruikmaken van ons serviceproduct Tussenlevering (= tijdelijke energielevering aan leegstaande woningen om afsluiting te voorkomen door de lokale netbeheerder) profiteren ook van deze lagere leveringstarieven.

2. Stijgende overheidsheffingen

De definitieve tarieven voor de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn voor het kerstreces vastgesteld door de Tweede en Eerste Kamer. De tarieven worden medio januari op de website vand e Belastingdienst gepubliceerd.

De tarieven van de Energiebelasting staan vermeld op de achterzijde van de energienota die onze deelnemers van Engie voor levering in 2017 ontvangen.

3. Stijgende netbeheerkosten

De kosten voor het transport van energie door de lokale netbeheerders dalen in 2017 met gemiddeld 2% voor elektriciteit en stijgen voor gas met 13%. Gemiddeld betekent dit een verhoging van de transporttarieven.

Volgens de ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft deze verhoging te maken met de vervanging van oude gasaansluitingen. De transporttarieven voor elektriciteit pakken lager uit omdat beheerders van elektriciteitsnetten over de afgelopen jaren zelf minder kosten hebben gemaakt dan verwacht. Dit wordt verrekend in 2017

4. Gevolgen van de totale energiekosten

Op basis van een gemiddeld verbruik per energie-aansluiting verwachten wij dat de totale energiekosten (incl. BTW) bij gelijkblijvend energievolume, vergeleken met de collectieve leveringsprijzen van 2016 dalen met:

  • 4% voor elektriciteit
  • 7% voor gas

In deze calculaties is rekening gehouden met een stijging van enkele procenten van de EB en ODE.

5.Toename in de afzet van groene energie

In 2017 is er wederom door intekening van onze deelnemers een stijging te zien in de afname van groene stroom en CO2 Neutral Gas.

6. Verzending leveringscontracten en groencertificaten.

Uiterlijk medio januari 2017 ontvangen onze klanten van Engie de leveringscontracten en/of de tarievenbladen. Hebben klanten gekozen voor afname van groene stroom of CO2 neutraal gas dan kunnen zij na ontvangst van de contracten de groencertificaten opvragen bij Engie.

Belangrijk is de getekende leveringscontracten tijdig terug te sturen naar Engie zodat de aantrekkelijke leveringstarieven en gunstige leveringscondities zijn gewaarborgd.