Home / Nieuws 2019 / Nieuwe regeling voor verduurzamen huurwoningen van start
17/02/2019

Nieuwe regeling voor verduurzamen huurwoningen van start

Nieuwe regeling verduurzamen woningen

Nieuwe regeling voor verduurzamen huurwoningen Op 1 februari, gaat de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV Verduurzaming) van start. De regeling is bedoeld als fiscale tegemoetkoming voor verhuurders die investeren in de verduurzaming van huurwoningen, bijvoorbeeld door ze aardgasvrij te maken of de energieprestaties met minimaal drie Energie-Indexstappen te verbeteren. 

Het budget voor de RVV-regeling bedraagt 165 miljoen euro voor de periode 2019-2021, waarvan maximaal 78 miljoen euro aan heffingsvermindering wordt toegekend in 2019 en 2020. Vanaf 2022 wordt structureel 104 miljoen euro voor de regeling gereserveerd. Als dit budget wordt overschreden, kan de overheid besluiten de regeling voortijdig te sluiten voor nieuwe aanvragen.

Voorbereiden met een conceptmelding

Hoewel de regeling pas op 1 februari ingaat, kunnen eigenaren van huurwoningen zich voorbereiden door vast een conceptmelding aan te maken in eLoket. Dit scheelt tijd bij het daadwerkelijk aanmelden en verzenden van de melding op – of na – 1 februari aanstaande. RVO.nl adviseert geïnteresseerden om hun melding voor te bereiden door de volgende punten na te lopen:
– Wordt aan de voorwaarden voldaan?
– Is bekend welke processtappen men moet doorlopen?
– Is bekend hoe een CSV-bestand kan worden gemaakt?
– Beschikt de (aanstaande) aanvrager over eHerkenning?

Meer informatie over de Regeling Vermindering Verhuurderheffing is te vinden op de website van RVO.

Bron: www.vakbladwarmtepompen.nl