Home / Nieuws 2021 / Verwijderen gasaansluiting: wie betaalt de rekening?
02/03/2021

Verwijderen gasaansluiting: wie betaalt de rekening?

Gasaansluiting

Gasaansluitingen die niet meer worden gebruikt, moeten om veiligheidsredenen worden verwijderd. Maar wie betaalt de rekening? In afwachting van de nieuwe Energiewet geeft een tijdelijke ministeriële regeling antwoord op deze vraag. Maar dat antwoord is niet geheel gas- en waterdicht.

De regeling, nog afkomstig uit de pen van oud-minister Eric Wiebes, biedt een sociale oplossing. Kleinverbruikers die hun aansluiting willen laten opruimen, hoeven daarvoor niet meer te betalen. En de kosten die netbeheerders maken, mogen via de tarieven over alle verbruikers in Nederland worden verdeeld.

Goed en slecht nieuws
De regeling is goed nieuws voor een groep kleinverbruikers die van het gas af wilden, maar de kosten daarvan niet wilden betalen. Netbeheer Nederland is minder enthousiast: de regeling blijkt niet helemaal waterdicht. 

In de regeling staat namelijk dat netbeheerders de verwijderkosten uitsluitend mogen doorberekenen als degene die van het gas af wil, opdracht geeft tot opruiming. Zonder zo’n verzoek mag een netbeheerder die kosten niet omslaan naar alle gebruikers. Dilemma, want de aansluiting laten bestaan kan veiligheidstechnisch ook niet. Wie gaat dat dan betalen?

Weigeraars
Minister Bas van ’t Wout, opvolger van Wiebes, erkent het probleem van de netbeheerders, maar geeft aan de regeling niet anders te kunnen vullen vanwege de nog geldende Gaswet. Volgens de minister zal het allemaal niet zo’n vaart lopen. Verbruikers hebben er immers baat bij zo’n verwijderingsverzoek in te dienen. Immers, voor hen zijn er dan geen kosten aan verbonden. Volgens Van ‘t Wout kan het ook helpen om het indienen van zo’n verzoek makkelijk te maken voor de verbruikers.

Blijft er wel een probleem over: wat doe je als iemand die van het gas af wil, weigert zo’n opruimingsverzoek in te dienen? Van ’t Wout schat dat dat er maar een paar zullen zijn. In die gevallen verwijst hij door naar de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die mag aangeven hoe te handelen. Hoe de ACM er precies tegenaan kijkt, is nog onduidelijk. 

Nieuwe Energiewet
Vast staat wel dat de nieuwe Energiewet een helder antwoord moet geven op de kwestie. Hoe is nog niet duidelijk. De wet ligt nog voor ter consultatie.