Financiële en organisatorische verbeterslag dankzij het energie inkoopcollectief van Casade

Frans Leemans Casade

Casade is een woningcorporatie met 11.000 betaalbare huur- en koopwoningen in de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Frans Leemans werkt daar nu bijna 9 jaar, inmiddels als Adviseur CLM. Na zijn studie Facilitair Management heeft hij enige tijd in het bedrijfsleven gewerkt, waarna hij bij Casade terecht is gekomen. Hij heeft een duidelijke visie op zijn werk bij Casade. Deze visie is gericht op het samenwerken met betrouwbare partners die betaalbare, duurzame, innovatieve en lange termijnoplossingen bieden.

Wat houdt uw functie in?

Ik ben Adviseur Contract Leverancier Management en vanuit mijn oude functie nog de inkoop van facilitaire zaken waaronder energie. In 2010 zijn we met een voorzichtige verkenning begonnen waar ik vanaf het begin bij betrokken was. Doel: collectief inkopen van producten en diensten met andere corporaties. Zo is Lentespoor 1 gestart.

Zijn jullie zo tot samenwerking met Aenergie gekomen?

Ja, in 2015 hebben we samen met Zayaz en WonenBreburg een aanbesteding gedaan voor energie. Wij hebben al onze bestaande energieleveranciers uitgenodigd en hen op kwalitatieve en kwantitatieve punten beoordeeld. Daar is Aenergie als beste uit de bus gekomen.

Betaalbaarheid voor onze bewoners staat voorop. Hoe lager de servicekosten, hoe beter dat voor iedereen is. Ook het efficiënter inrichten van onze interne organisatie, zoals de financiële afdeling, was een doorslaggevend punt. Bij onze vorige leverancier (Essent) werden wij overgoten door administratie en verzandden we in de grote organisatie. Nu hebben wij een online portal waarin wij makkelijk meterstanden kunnen aan/afmelden.

We hebben een financiële en interne slag gemaakt. Het is nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van inkopen en een nieuwe manier van organiseren.

Wat waarderen jullie in de samenwerking met Aenergie?

Naast wat ik net genoemd heb, is er nog een belangrijk kwalitatief voordeel: áls we een probleem hebben, is het heel makkelijk om dat met Aenergie te bespreken en dan lossen zij het op. Geen 0900 nummer, maar persoonlijk contact. Dat is erg prettig.

Duurzaamheid is naast betaalbaarheid belangrijke thema’s voor jullie corporatie. Wat doen jullie zoal?

Wij willen transparant en vooruitstrevend zijn. Sowieso door de norm van de overheid te halen van 1,25 in 2020. ‘Groen is goed (te) doen’ is een lopend project bij ons. We zijn bezig met het bouwen van energieneutrale woningen. Ook bieden we onze huurders goedkope zonnepanelen voor slechts €160 per stuk waar veel animo voor is. De opbrengsten zijn dan uiteraard voor de huurder. In 2016 hebben wij 138 energieadviezen gegeven aan onze huurders.

Wat verwacht u van uw energiepartner?

Ik vind het heel belangrijk dat onze energiepartner meedenkt en proactief met adviezen komt. Zij zijn de specialisten en signaleren wat er in de markt speelt. Ook vinden we de relatie heel belangrijk, het is geven en nemen. Wij steken energie in duurzame, groene relaties en dat verwachten we ook van onze partners.

Hoe ziet u de energie inkoop in de toekomst?

Ons initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Er zijn meerdere corporaties die graag willen aansluiten bij ons inkoopcollectief. Dit nieuwe project wordt het ‘Lente Spoor 2’ project genoemd en wordt getrokken door o.a. onze directeur -bestuurder. Het gaat dus over collectief inkopen van energie, maar ook schilderwerk, CV ketels, liften, blusmiddelen etc. Samen sta je toch beduidend sterker richting leveranciers. We richten ons op de lange termijn ontzorgd worden en betrouwbare leveranciers hebben.

Zo gaan we ook verder met de energie inkoop: gericht op een lange termijn relatie. We zijn nu tevreden en willen de interne rust graag behouden. We leggen onze focus nu op andere organisatorische punten, bijvoorbeeld het beter sturen van de klantprocessen.

Frans LeemansWaar krijgt u persoonlijk energie van?

Ik ben erg actief op gebied van theater. Lang heb ik 25 jaar een theatergezelschap gehad waarmee we in allerlei theaters optraden. Ik ben graag creatief bezig en de spin in het web. Zowel in deze persoonlijke sfeer door het regelen van dingen en het bij elkaar brengen van mensen, als ook in werksfeer door nieuwe initiatieven op te zetten. Casade is een vooruitstrevende corporatie, gericht op vernieuwing. Daarom voel ik me hier thuis.