Home / Archive by Category "diensten vve"

Rubriek diensten vve

31/10/2016

Collectieve inkoop

Collectieve inkoop Samen sta je altijd sterker in de (sterk) fluctuerende energiemarkt. Dat merken al onze deelnemers waarvoor wij energie inkopen. Gemiddeld 20% besparen Onze deelnemers nemen jaarlijks meer dan 320 mln kWh en 120 mln m3 gas af. Door de kracht van die effectieve samenwerking besparen zij gemiddeld 20% op hun energiekosten. Geen onnodige nevenkosten De gebundelde kracht zorgt ervoor dat nevenkosten van de leverancier kritisch worden bekeken. Zo betalen onze deelnemers géén administratie kosten, géén kW vergoeding en bovendien géén maandelijks vastrecht. Hierdoor wordt de energierekening niet alleen lager maar ook transparanter. Daarbij is het van belang dat als er sprake is van ‘teruglevering’ door een deelnemer deze dezelfde prijs ontvangt als zij betaalt. Standaard groene energie Wij bieden 100% groene energie op basis van Europese wind en...
31/10/2016

Groene energie

Groene energie Wij  bieden standaard groene energie. Het gebruik van groene energie is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het draagt bij aan een beter milieu en ondersteunt een duurzaam imago. Groene stroom Onze standaard groene stroom is op basis van Garantie van Oorsprong (GvO's) die afkomstig zijn van Europese windenergieprojecten. Deze GvO’s geven de garantie (onder toezicht van derden, CertiQ) dat de groene stroom die een deelnemer inkoopt bij zijn energieleverancier voor 100% duurzaam is opgewekt. CO2 - neutraal gas Ook leveren wij standaard duurzaam gas waarvan de CO2 -uitstoot is gecompenseerd met behulp van VER’s (Verified Emission Reduction unit) die niet ouder zijn dan 2013 en afkomstig zijn van windenergieprojecten. Onze deelnemers krijgen jaarlijks het bijbehorende VER-certificaat automatisch opgestuurd en zo ook de bewijzen van het afboeken van...
31/10/2016

Factuurservice

Factuurservice Door continue veranderingen in wet- en regelgeving is de facturatie van energiekosten steeds complexer is geworden. De kans op fouten in de factuur is hierdoor groter geworden. Onze ervaring is dat bijna 20% van de energiefacturen fouten bevat. Het gevolg is vaak dat bewoners hierdoor te veel betalen. Dit kan in de praktijk leiden tot veel vragen en/of klachten. Factuurservice biedt de oplossing! Met Factuurservice besteedt u de controle van uw energiefacturen uit. Bovendien ontvangt u rapportages van de bevindingen en alle relevante energiekosten worden omgezet in het gewenste format. Maandelijkse verwerking en controle van facturen Wij controleren maandelijks de volledigheid van de facturen en of de juiste tarieven worden gehanteerd voor levering, energiebelasting, transport en meetdiensten. Wanneer nodig maken we bezwaar bij de leverancier, de netbeheerder en/of het...
31/10/2016

Slimme meters

Slimme meters VvE's Slimme meters gaan de huidige analoge elektriciteits- en gasmeters vervangen. Door de plaatsing van een slimme meter zullen foutieve opnames van meterstanden, het rekenen op basis van schattingen in plaats van werkelijk energieverbruik en de jaarlijks terugkerende (handmatige) opname tot het verleden behoren. Dat is goed want dit zijn tijdrovende zaken. In één keer slim De vraag is niet zo zeer óf de oude meters op kleinverbruik aansluitingen in de toekomst worden vervangen door slimme meters, maar wanneer. De regionale netbeheerders zijn hiertoe verplicht en in 2020 moet 80% van alle aansluitingen zijn voorzien van een slimme meter. De netbeheerder bepaalt welke meters wanneer worden vervangen. Als het tegen zit kunt u meerdere jaren bezig zijn met het organiseren en steeds weer informeren van...
07/10/2019

E-mobility laadpalen voor VvE’s

E-mobility laadpalen voor VvE's Elektrisch rijden is bezig aan een opmars. Het aanbod van elektrische auto's wordt steeds groter en steeds meer automobilisten maken wereldwijd de overstap naar een elektrische auto. Dat is niet zo gek, want een groot deel van de CO2-uitstoot komt voor rekening van het vervoer. Iedere organisatie die zijn ‘footprint’ wil verkleinen en zijn duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen, doet er goed aan om over te stappen op elektrisch vervoer. Nog niet iedereen is even bekend met welke oplossingen er mogelijk zijn en hoe dat elektrisch rijden nu precies werkt. Wij helpen onze deelnemers hier graag bij! Als deelnemer van Aenergie bieden wij u de mogelijkheid om te profiteren van unieke inkoopcondities op laadoplossingen, aangeboden door ENGIE. Aenergie brengt u graag in contact...
31/10/2016

Heronderhandeling Meetcontracten

Heronderhandeling Meetcontracten Een groot aantal VvE's heeft grootverbruik aansluitingen. Voor een grootverbruik aansluiting gelden andere regels dan voor kleinverbruik aansluitingen, onder meer op het gebied van meetdiensten. De markt voor meetdiensten voor grootverbruik aansluitingen is geliberaliseerd. U bent vrij in uw keuze voor een meetbedrijf. Door deze ontwikkeling zijn er nieuwe aanbieders op de markt gekomen en mede daardoor zijn de prijzen van de meetdiensten voor grootverbruik aansluitingen gedaald. Wij ondersteunen VvE's bij de keuze voor een meetbedrijf. Besparing van gemiddeld € 1.000 per aansluiting Het financiële voordeel van het vernieuwen van uw meetcontracten is gemiddeld 15% tot 25%. Dat komt neer op minimaal €1.000 en soms wel €2.000 per aansluiting. Deze bedragen zijn excl. BTW en berekend over een contractperiode van 5 jaar. Bijkomende voordelen Bij het...
31/10/2016

Aenergiediensten

Aenergiediensten Aenergiediensten zijn diensten die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld op verzoek en in een aantal situaties in samenwerking met onze deelnemers. Hoewel zij verschillend zijn, hebben zij één gemeenschappelijk doel: het ontzorgen van onze deelnemers. Capaciteitsverlaging aansluiting Wij maken het regelmatig mee dat de technische aansluitcapaciteit van energie-aansluitingen te groot is voor de achterliggende installaties en het gebruik. Indien na uitmeting blijkt dat de capaciteit verlaagd kan worden bespaart u dit maandelijkse aansluit- en transporttarieven. Meestal zijn deze wijzigingen eenvoudig door uw netbeheerder door te voeren. Opwek groene energie Met nieuwe technieken is het mogelijk om eigen, groene energie op te wekken of uw verbruik flink terug te brengen en energielabels te verbeteren. Wij helpen u ook graag bij een haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden als...