Groene energie

Wij  bieden standaard groene energie. Het gebruik van groene energie is een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het draagt bij aan een beter milieu en ondersteunt een duurzaam imago.

Groene stroom

Onze standaard groene stroom is op basis van Garantie van Oorsprong (GvO’s) die afkomstig zijn van Europese windenergieprojecten. Deze GvO’s geven de garantie (onder toezicht van derden, CertiQ) dat de groene stroom die een deelnemer inkoopt bij zijn energieleverancier voor 100% duurzaam is opgewekt.

CO2 – neutraal gas

Ook leveren wij standaard duurzaam gas waarvan de CO-uitstoot is gecompenseerd met behulp van VER’s (Verified Emission Reduction unit) die niet ouder zijn dan 2013 en afkomstig zijn van windenergieprojecten.

Onze deelnemers krijgen jaarlijks het bijbehorende VER-certificaat automatisch opgestuurd en zo ook de bewijzen van het afboeken van de GvO-certificaten.

Meer weten?

Neem contact met ons op via 035 – 33 33 500 en/of en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze accountmanagers.

‘VVE-BeheerPlus beheert zo’n 70 VVE’s. Ze nemen via Aenergie groene elektriciteit af.’

 

Neem contact op