Aenergiediensten

Aenergiediensten zijn diensten die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld op verzoek en in een aantal situaties in samenwerking met onze deelnemers. Hoewel zij verschillend zijn, hebben zij één gemeenschappelijk doel: het ontzorgen van onze deelnemers.

Capaciteitsverlaging aansluiting

Wij maken het regelmatig mee dat de technische aansluitcapaciteit van energie-aansluitingen te groot is voor de achterliggende installaties en het gebruik. Indien na uitmeting blijkt dat de capaciteit verlaagd kan worden bespaart u dit maandelijkse aansluit- en transporttarieven. Meestal zijn deze wijzigingen eenvoudig door uw netbeheerder door te voeren.

Opwek groene energie

Met nieuwe technieken is het mogelijk om eigen, groene energie op te wekken of uw verbruik flink terug te brengen en energielabels te verbeteren. Wij helpen u ook graag bij een haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden als zonnepanelen.

Besparing

Wie op verbruik bespaart, bespaart tegelijkertijd op energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. En u spaart het milieu, door een directe vermindering van CO2-uitstoot.

Wij kunnen u in contact brengen met gespecialiseerde adviesbureaus om te onderzoeken waar bij u de grootste kansen liggen en wat de financieringsmogelijkheden en terugverdientijden zijn.

Meer weten?

Neem contact met ons op via 035 – 33 33 500 en/of en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze accountmanagers.

‘Het zijn geen mooie praatjes, we kunnen er echt iets mee.’

 

Neem contact op