Factuurservice

Door continue veranderingen in wet- en regelgeving is de facturatie van energiekosten steeds complexer is geworden. De kans op fouten in de factuur is hierdoor groter geworden. Onze ervaring is dat bijna 20% van de energiefacturen fouten bevat. Het gevolg is vaak dat bewoners hierdoor te veel betalen. Dit kan in de praktijk leiden tot veel vragen en/of klachten. Factuurservice biedt de oplossing!

Met Factuurservice besteedt u de controle van uw energiefacturen uit. Bovendien ontvangt u rapportages van de bevindingen en alle relevante energiekosten worden omgezet in het gewenste format.

Maandelijkse verwerking en controle van facturen

Wij controleren maandelijks de volledigheid van de facturen en of de juiste tarieven worden gehanteerd voor levering, energiebelasting, transport en meetdiensten. Wanneer nodig maken we bezwaar bij de leverancier, de netbeheerder en/of het meetbedrijf. Regelmatig rapporteren we bevindingen en geven aanbevelingen voor correcties.

De totale kosten voor energie leveren we zo aan dat deze geheel geautomatiseerd en eenvoudig in te lezen zijn in uw eigen administratie. Op basis van de door ons aangeleverde bestanden berekent u bijvoorbeeld moeiteloos de servicekosten door.

Factuurservice op maat

De meeste VvE’s hebben dezelfde wensen, maar kunnen op een aantal administratieve gebieden verschillend zijn. Daarom bieden wij Factuurservice op maat. Dat houdt onder meer in dat de vorm en de frequentie waarin wij gegevens aanleveren door de VvE bepaald kunnen worden. Denk hierbij aan:

  • Rapportage op regio- en/of complexniveau
  • Toevoegingen van referenties zoals boeknummer en/of complexnaam
  • De periode waarover we de energieafrekeningen aanleveren
  • Het tussentijdse aanleveren van energieafrekeningen

 Voordelen van Factuurservice:

  • Maandelijkse verwerking en controle
  • Rapportage energiekosten op regio en/of complexniveau
  • Geautomatiseerde verwerking in uw eigen systeem
  • Periodieke betaalbaarstelling

Meer weten?

Neem contact met ons op via 035 – 33 33 500 en/of en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze accountmanagers.

‘Het aanmelden van nieuwe VVE’s en het doorgeven van wijzigingen in de database is heel eenvoudig.’

 

Neem contact op