Home / Archive by Category "Dossiers"

Rubriek Dossiers

27/01/2017

Overheidstoeslagen

De Nederlandse overheid heft Milieubelasting. Voor onze deelnemers bestaat deze uit twee onderdelen: Opslag Duurzame Energie (ODE) De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is op 1 januari 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het maakt deel uit van de overheidsheffingen, waarmee de overheid probeert te stimuleren om minder energie te verbruiken. Het tarief voor Opslag Duurzame Energie geldt voor iedere kWh en m3 gas die u verbruikt. Het doel van deze belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken. Energiebelasting (EB) Energiebelasting (EB) valt samen met opslag duurzame energie onder de noemer overheidsheffingen. De energiebelasting (ook wel…

06/02/2017

Overheidsheffingen 2023

Overheidsheffingen 2023 Aenergie heeft in samenwerking met de Belastingdienst dit document opgesteld met algemene informatie over de energiebelasting (EB) en de opslag voor duurzame energie- en Klimaattransitie (ODE). De EB/ODE maken onderdeel uit van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM). In de wetgeving zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen die van belang zijn voor u als energieafnemer: Belastbaar feit; de levering van energie (elektriciteit/gas) d.m.v. een (openbaar) net aan derden Belastingplichtige; dat is de energieleverancier of de houder van een particulier net Verzoeker; de niet-belastingplichtige die teruggave wenst, oftewel de energieafnemer Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de leverancier de belastingplichtige die de EB/ODE op de juiste wijze bij de energieafnemer in rekening brengt. Energiebelasting (EB) Iedere verbruiker die is aangesloten op een elektriciteits- en/of...
27/01/2017

Tarieven EB en ODE

Tarieven Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) De tarieven voor de verschillende belastingen zijn: Belasting op aardgas (normaal tarief) Jaar 0 t/m 5.000 m³ 5.001 t/m 170.000 m³ 170.001 t/m 1 miljoen m³ meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m³ meer dan 10 miljoen m³ particulier meer dan 10 miljoen m³ zakelijk 2011 € 0,1639 € 0,1419 € 0,0393 € 0,0125 € 0,0117 € 0,0082 2012 € 0,1667 € 0,1443 € 0,0400 € 0,0127 € 0,0119 € 0,0083 2013 € 0,1862* € 0,1862* € 0,0439 € 0,0160 € 0,0115 € 0,0115 2014 € 0,1894 € 0,1894 € 0,0446 € 0,0163 € 0,0117 € 0,0117 2015 € 0,1911 € 0,1911 € 0,0677 € 0,0247 € 0,0118 € 0,0118 2016 € 0,25168 € 0,25168 € 0,06954 € 0,02537 € 0,01212 € 0,01212 2017 €...
25/01/2017

Blokverwarming

Blokverwarming Blokverwarming houdt in dat er: Één aansluiting is, die Meerdere zelfstandige ruimtes verwarmt. Dit betekent dat er sprake is van blokverwarming wanneer er meerdere WOZ's op één meter zitten (meestal het geval bij flats en bejaardenwoningen). Bij blokverwarming betaalt u het belastingtarief van de dure 1e schijf van Energiebelasting. Wanneer er maar één WOZ achter de meter zit (meestal zo bij verzorgingsflats, ziekenhuizen, verpleeghuizen) is er GEEN sprake van blokverwarming. Bij het betalen van de Energiebelasting worden de “schijven doorlopen” en wordt u bij een bepaald verbruik ook tegen de 2de en 3de schijf van het Energiebelastingtarief afgerekend. WOZ kunt u terug vinden in de aanslagen van de gemeente (onroerend zaak belasting). Een zelfstandige ruimte is gedefinieerd in de WOZ (Wet waardering onroerende zaken). Volgens de wet wordt blokverwarming...
16/12/2016

Heffingskorting

Toelichting (beperkte) heffingskorting Heffingskorting Voor elektriciteitsaansluitingen mét een verblijfsfunctie geldt een vaste korting op de energiebelasting. Deze heffingskorting wordt éénmaal per onroerende zaak toegepast. Toelichting Verblijfsfunctie Er is sprake van een verblijfsfunctie met betrekking tot onroerende zaken die op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken die kunnen dienen als woning of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf of beroep of anderszins een verblijfsfunctie hebben. Download Toelichting Verblijfsfunctie met voorbeelden met en zonder verblijfsfunctie. Ter aanvulling In Overheidsheffingen 2021 staat het volgende over heffingskorting: Als er sprake is van een verblijfsfunctie dan ontvangt de gebruiker een heffingskorting € 461,62 (exclusief btw) per jaar (prijspeil 2021). De beperkte heffingskorting vervalt met ingang van 1 januari 2015 voor elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van meer 6 ampère,...
16/12/2016

Complexbepaling

Complexbepaling De energiebelasting en de heffingskortingen worden per aansluiting (EAN) berekend. Indien u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze geclusterd te worden. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de voor die onroerende zaak afgegeven beschikking voor de wet WOZ. Het kan ook voorkomen dat de elektriciteitsaansluitingen worden gebruikt voor zaken waarvoor geen beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen. Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak aangemerkt. Uit jurisprudentie is gebleken dat het onder andere noodzakelijk is een zekere samenhang tussen de samen te stellen delen aanwezig moet zijn dat uit de omstandigheden voortvloeit en voor derden waarneembaar is. Daarnaast kan worden gekeken naar het organisatorisch...