Home / Archive by Category "Nieuws archief" (Page 5)

Rubriek Nieuws archief

16/12/2012

Korte Nieuwsberichten

Als gevolg van de verhuizing van Aedes naar Den Haag verhuist ook Aenergie. Wij blijven echter binnen Hilversum. Met ingang van 15 april is ons nieuwe kantoor gevestigd op: Marathon 9F te Hilversum. Met ingang van 9 april heeft Aenergie ook een nieuw telefoonnummer: 035 33 33 500. De nieuwe dienstverlening Tussenlevering is succesvol geïntroduceerd en naar tevredenheid getest. Dit betekent dat vanaf nu ook andere deelnemers van Aenergie zich voor deze dienst kunnen aanmelden. Aanmelden kan via: info@aenergie.nl Aenergie heeft versterking gekregen; vanaf 1 mei treedt Erik Pieterse in dienst als sales- en accountmanager. Ronald van der Horst blijft het aanspreekpunt voor de grotere corporaties en instellingen, Erik zal zich in eerste instantie meer toeleggen op de kleinere en middelgrote deelnemers. Onze huidige energieleverancier, Electrabel, is van naam gewijzigd. De onderneming heeft de naam…

16/12/2012

Verslag eerste Raad van Advies

Op 20 maart heeft de eerste bijeenkomst van de Raad van Advies (RvA) van Aenergie plaatsgevonden. Hier treft u een verslag van deze bijeenkomst. De RvA maakt in de eerste bijeenkomst uitgebreid kennis met de nieuwe directie van Aenergie. De directie licht toe dat het collectieve contract van WoonEnergie is overgenomen door Falckstaete. Een van de aandeelhouders achter Falckstaete is DOEN participaties, een dochter van de Nationale Postcode Loterij. De doelstelling van de aandeelhouders is om Aenergie verder te vergroenen. Naar de toekomst toe wil Aenergie zich meer ontwikkelen als de kennispartner van maatschappelijke organisaties zoals corporaties en zorginstellingen op energiegebied. De eerste bijeenkomst staat in het teken van de komende aanbesteding voor energie-inkoop en -levering. Hiervoor heeft de directie het bureau Wattanders (www.wattanders.nl) in…

16/12/2012

Warmtewet nog steeds in behandeling

De warmtewet is vorig jaar door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opnieuw naar de tweede kamer gestuurd en moet nog behandeld worden. Naar aanleiding van vragen uit de Kamer heeft minister Verhagen de kamer geantwoord. Hierna zou de Tweede Kamer de wet moeten behandelen. Ondertussen heeft Diederik Samson (PvdA) afgelopen maand om uitstel van behandeling gevraagd. Dit betekent dat er momenteel een hoop onzekerheid blijft bestaan rondom de inhoud, de interpretatie en de planning van de wet. Tot op heden lijkt het erop dat de volgende aspecten door de wet geregeld gaan worden: Leveranciers van warmte aan niet eigen vastgoed dienen in het bezit te zijn van een vergunning. Leveren van warmte aan niet eigen vastgoed zonder vergunning is daarmee niet toegestaan….

16/12/2012

Toelichting nieuwe tarieven

Met ingang van 1 januari 2012 zijn de nieuwe energietarieven van kracht. Dit betekent dat we voor uw organisatie, middels ons gespreide inkoopstrategie uitgevoerd in de afgelopen jaren, een vaste prijs voor 2012 hebben gerealiseerd. De marktverwachtingen zijn dat de kleinverbruikstarieven, gebaseerd op variabele prijzen, als gevolg van de hoge olieprijs de afgelopen maanden per 1 juli a.s. zullen gaan stijgen. Van variabele prijzen is meestal sprake indien nog niet eerder een leveringscontract met een nieuwe energieleverancier is afgesloten. De deelnemers aan het Aenergie inkoop collectief zijn voor 2012 verzekerd van vaste, lagere, prijzen en hebben hierdoor geen last van deze verwachte prijsstijgingen.

16/12/2012

Risico’s bij maandelijkse handmatige meterstandopname

Een aantal organisaties laat door de netbeheerder maandelijks, de meterstand op collectieve aansluitingen opnemen. Aan deze dienstverlening door netbeheerders zijn kosten verbonden, vaak opgenomen in een service abonnement. Deze dienstverlening kan tot het volgende probleem leiden. Geregeld worden deze maandelijkse meetdata niet tijdig aan de leverancier doorgegeven, waardoor deze alsnog de contractwaarde dient te factureren. Indien uw organisatie over actuele verbruiksgegevens wil beschikken en daarmee dit probleem wil voorkomen, adviseren wij u, in plaats van een dergelijk service abonnement, om over te gaan op plaatsing van een slimme meter dan wel telemetrie. Op ons seminar op 26 april a.s. zullen we nader op dit onderwerp ingaan.

02/12/2011

Ontwikkelingen Warmtewet

Op 5 juli 2011 heeft Minister Verhagen de gewijzigde Warmtewet en het bijbehorende Warmtebesluit en Warmteregeling naar de Tweede Kamer verzonden. Het doel van de Warmtewet blijft consumentenbescherming. Een belangrijke vraag blijft echter: “Wat is concreet de invloed van de Warmtewet op de verplichtingen van verhuurders?” De verhuurder die warmte levert aan een kleinverbruiker, is in de zin van de Warmtewet een leverancier. Daartoe is de verhuurder verplicht om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan leveranciers van warmte. Deze verplichting brengt boekhoudkundige-, administratieve-, juridische- en prestatiegerichte werkzaamheden met zich mee, maar zorgt ook voor de verplichting tot individuele warmte bemetering en facturatie op basis van dit individueel gemeten verbruik. De verplichtingen uit de Warmtewet gelden ook voor eigenaars van bestaande collectieve blokverwarming,…

02/12/2011

Praktijkgerichte masterclass “Hoe zet ik een lokaal duurzaam energiebedrijf op? Samen aan de slag!”

De ontwikkelingen gaan snel en steeds meer organisaties wekken hun eigen duurzame energie op. De recessie houdt nog even aan en de energieprijzen zullen op termijn weer gaan stijgen, kortom: Het is tijd voor een goed voornemen voor 2012! In 2012 gaat Aenergie een praktijkgerichte masterclass organiseren voor woningbouwverenigingen die een lokaal energiebedrijf op willen gaan zetten en nu tot actie over willen gaan. Bij een lokaal energiebedrijf kunt u bijvoorbeeld denken aan de plaatsing van zonnepanelen op het dak van een appartementencomplex en de opgewekte elektriciteit leveren aan de gemeenschappelijke aansluiting en/of huurders. Alle aspecten van het opzetten van een lokaal energiebedrijf komen aan bod: juridisch, financieel, technisch, organisatorisch maar ook zal het gaan over communicatie en het creëren van draagvlak bij de bewoners….

1 3 4 5