Home / Archive by Category "Nieuws 2018" (Page 2)

Rubriek Nieuws 2018

18/07/2018

Corporaties krijgen compensatie voor gasloos maken woningen

Verhuurders krijgen compensatie voor de voortrekkersrol die ze op zich nemen in de overgang naar aardgasloos wonen. De verhuurderheffing gaat vanaf 2020 omlaag en wordt uiteindelijk gehalveerd. Dat bevestigt voorzitter Marnix Norder van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties. Het halveren van de verhuurderheffing was een centrale eis van de corporaties in de verhandelingen voor het klimaatakkoord, dat dinsdag wordt gepresenteerd. De inhoud van het akkoord voor de gebouwde omgeving, een van de vijf onderwerpen van het akkoord, was donderdag al in handen van Cobouw. Norder is tevreden met het plan de verhuurderheffing te halveren. “We gaan ervan uit dat dat voldoende zou moeten zijn om de opgave te betalen”, zegt hij. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) moeten het klimaatakkoord…

12/07/2018

Huidige gasnet geschikt te maken voor waterstof

Netbeheerders kunnen het gasnet relatief eenvoudig geschikt maken voor de distributie van waterstof. Dit blijkt uit een onderzoek van Kiwa in opdracht van Netbeheer Nederland. Waterstof kan een alternatief zijn voor aardgas of groen gas in wijken waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet geen oplossing zijn. Of waterstof in Nederland werkelijk toekomst heeft, is nog onduidelijk. De netbeheerders staan ervoor open de mogelijkheden van waterstof samen met andere partijen, verder te onderzoeken. Omdat de rol van aardgas in Nederland de komende jaren wordt afgebouwd, ontstaat de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom laten onderzoeken of het netwerk geschikt is, of kan worden gemaakt, voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het…

11/07/2018

KLIMAATAKKOORD: Gebouwde omgeving komt op bordje gemeenten

“Het is een grote verbouwing.” Dat zegt Diederik Samsom, oud-leider PVDA, over de plannen om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen in Nederland te verduurzamen. De plannen zijn onderdeel van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat deze dinsdag is gepresenteerd. Betrokken partijen zien geothermie als belangrijkste bron voor de vervanging van gas. Onder Samsoms leiding is de afgelopen maanden onderhandeld over een vermindering van de CO2-uitstoot door de gebouwde omgeving van 3,4 megaton. Hoofddoel van het akkoord is een CO2-reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Concreet betekent dat: huizen beter isoleren en van het aardgas af. Naast een schoner klimaat is een deel van de plannen voor de gebouwde omgeving ook nodig vanwege het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Samsom zegt…

05/07/2018

Energiebelasting in 2019 op de schop; schuif naar gas en vermindering teruggaaf

Belastingdienst

De energiebelasting wordt in het Belastingplan 2019 herzien, schreef staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De schuif van elektriciteit naar aardgas zet verder door, en de jaarlijks teruggaaf wordt verminderd. Fiscale vergroening De schuif van gas naar stroom was al aangekondigd in het Regeerakkoord, en past in het streven van het kabinet om belasting te heffen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Nieuw is dat ook de teruggaaf van energiebelasting zal worden verlaagd. De Oeso had in een rapport geconcludeerd dat een dergelijke geld-terug-regeling een relatief dure maatregel is om belastingen te verlagen. Het geld dat in de schatkist blijft na invoering van een lagere teruggaaf, opent de mogelijkheid van “directe belastingverlaging”, schrijft de staatssecretaris. Dat zou lagere tarieven betekenen,…

29/06/2018

Energie-Nederland wil uitstel invoering terugleversubsidie

Branchevereniging Energie-Nederland betwijfelt of het haalbaar is om de terugleversubsidie per 2020 in te voeren. Dat heeft de organisatie vorige week laten weten. De belangenclub vreest dat anderhalf jaar te kort dag is om de systemen van energieleveranciers voor te bereiden op een overstap van de de huidige salderingsregeling op de terugleversubsidie. De eerste regeling houdt in dat kleinverbruikers achter de meter het eigen verbruik mogen wegstrepen tegen de eigen opwek. Die wordt in 2020vervangen door een subsidie per kWh dat een kleinverbruiker ontvangt voor aan het net geleverde duurzame energie. Vooral mensen met zonnepanelen op het dak maken gebruik van de salderingsregeling. Er was veel commotie over het geplande afscheid van saldering; bouwers, milieuclubs en consumentenorganisaties waren mordicus tegen het vervangen van de succesvolle…

28/06/2018

Woningcorporaties verzetten zich tegen voortrekkersrol bij aardgasvrij wonen

Aedes gas

Woningcorporaties verzetten zich tegen de leidende rol waarin ze terecht dreigen te komen in het aardgasvrij maken van woningen. Ze hebben niet genoeg geld om op korte termijn grote aantallen woningen aan te sluiten op alternatieve energiebronnen, stelt koepelorganisatie Aedes. Het protest is een reactie op een uitspraak van Diederik Samsom, die de Sectortafel Gebouwde Omgeving leidt in de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Volgens hem moeten woningbouwverenigingen het voortouw nemen in de overgang naar aardgasvrij wonen. “Als we graag meters willen maken, hebben we de corporaties nodig”, zei hij vorige week tijdens het jaarlijkse congres van energienieuwsdienst Energeia. onderhandelaars aan de sectortafel goed uit, want het regeerakkoord spreekt de ambitie uit dat in 2021 -aan het einde van deze kabinetsperiode- jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande…

20/06/2018

Doek valt voor Fonds Energiebesparing Huursector

Doek valt

Het Fonds Energiebesparing Huursector wordt bij gebrek aan belangstelling per 1 juli opgeheven. Dat blijkt uit een publicatie in de Staatscourant deze week. De lage marktrente en de grote mate van energiebesparing die wordt gevraagd hebben het fonds de das omgedaan. Het Fonds Energiebesparing Huursector komt voort uit het Energieakkoord uit 2013 en is bedoeld om verhuurders tegen een lage rente geld te kunnen lenen om hun woningen energiezuiniger te maken. Maar sinds oprichting is de rente gezakt, en kunnen corporaties net zo gunstig op de markt lenen. Bovendien kan een lening uit het FEH maar voor 25% van de totale kosten worden ingezet, en moet de gefinancierde renovatie verregaande energiezuinig zijn. Allemaal redenen waarom er vanuit de corporatiehoek weinig belangstellingis voor het fonds, ondanks de noodkreet die…

18/06/2018

Aedes: Corporaties kunnen geld verduurzaming niet ophoesten

Marnix Norder Aedes

De woningcorporaties hebben de plannen klaar liggen om 2,1 mln socialehuurwoningen in 2050 CO2-neutraal te maken. Er hangt wel een prijskaartje aan van EUR 108 mrd. De vraag is: wie gaat dat betalen? De corporaties in ieder geval niet, zei Aedes-voorzitter Marnix Norder bij de presentatie van de plannen. Het is geen toeval dat woningcorporatiekoepel Aedes deze dinsdag de plannen presenteerde, net zo min als het toeval is dat samenwerkingsverband Stroomversnelling dezelfde dag een position paper publiceerde, of dat Bouwend Nederland-voorman Maxime Verhagen een paar dagen geleden in vakblad Cobouw zijn ongenoegen uitte over de eenzijdige focus op energieneutrale woningen. Het hangt allemaal samen met de onderhandelingen over het Klimaatakkoord, en dan specifiek de sectortafel Gebouwde Omgeving. Daar was namelijk gevraagd om vandaag met conceptvoorstellen te komen….

15/06/2018

ACM akkoord met lichte toename gastarieven

Gas transport

De tarieven van Gasunie Transport Services (GTS) stijgen komend jaar met gemiddeld 2%. Dat volgt uit een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Opvallend detail: de gasopslagen moeten nog een jaartje langer wachten op hun extra korting De hogere tarieven zijn het gevolg van de verwachting dat er in 2019 opnieuw minder capaciteit op het netwerk van GTS geboekt zal worden. Hierdoor moeten de toegestane inkomsten -die met krap 1% dalen tot €878 mln- over een kleiner volume worden verdeeld. De afname van de verkoop wordt vooral veroorzaakt door een lagere export, minder transport naar de regionale netten en een kleinere binnenlandse productie. De ACM benadrukt dat dit een trend is. Achter de gemiddelde stijging van 2% gaan uiteenlopende percentages voor de verschillende…

22/05/2018

Leerzame dag; Workshop Energiebelasting

Workshop energiebelasting Aenergie

Donderdag 17 mei was het weer zover! De door Aenergie georganiseerde workshop Energiebelasting (EB) in samenwerking met Jan Kiekebosch van de Belastingdienst. In de praktijk blijkt dat het onderwerp ‘energiebelasting’ leeft en bij veel partijen vragen oproept. Op veler verzoek hebben we daarom besloten het onderwerp dit jaar nogmaals aan de orde te stellen. Tijdens de informele bijeenkomst in Hilversum, zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Allereerst kregen deelnemers een introductie over de Wet belastingen op Milieugrondslag en werd de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken) besproken. Uiteraard is er ook veel aandacht besteed aan EB en ODE (Opslag Duurzame Energie) op gas en elektriciteit. In de middag zijn de onderwerpen: eigen opwek energie, postcoderoos VvE’s & coöperaties en Belasting op leidingwater aan bod gekomen. Terwijl…

1 2 3 4