Collectieve inkoop energie woningcorporaties

Samen sta je altijd sterker. Dat geldt in het bijzonder in de (sterk) fluctuerende energiemarkt. Daarom is meer dan 15 jaar geleden door en voor woningcorporaties de rechtsvoorganger van Aenergie opgericht. Nu is Aenergie een inkoopcollectief waaraan meer dan 140 woningcorporaties meedoen en dat aantal groeit elk jaar weer. 

Gemiddeld 20% besparen

Samen nemen de aangesloten woningcorporaties en zorginstellingen jaarlijks meer dan 110 mln. m3 gas en meer dan 320 GWh elektriciteit af. Door de kracht van die effectieve samenwerking besparen woningcorporaties gemiddeld 20% op hun energiekosten.

Geen onnodige nevenkosten

De gebundelde kracht zorgt niet alleen voor een scherpe inkoopprijs van de commodity, ook de nevenkosten van de leverancier worden kritisch bekeken. Zo betalen deelnemers aan het inkoopcollectief géén administratie kosten, géén kW vergoeding en bovendien géén maandelijks vastrecht. Hierdoor wordt de energierekening voor de deelnemer niet alleen lager maar ook transparanter. Daarbij is het van belang dat als er sprake is van ‘teruglevering’ door een deelnemer deze dezelfde prijs ontvangt als zij betaalt.

70% van energie is groen

Woningcorporaties zijn altijd voorloper geweest op het gebied van groene energie, inmiddels bestaat meer dan 70% van het inkoopvolume uit groene stroom en CO2 neutraal gas. Dit biedt Aenergie aan tegen zeer gunstige voorwaarden.

Meer weten?

Neem contact met ons op via 035 – 33 33 500 en/of en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze accountmanagers.

De voordelen op een rij:

 • Lagere energietarieven, geen onnodige nevenkosten
 • Vast contactpersoon bij Aenergie
 • Gemiddeld 40% lagere leverancierstoeslagen*
 • Eenvoudige inzage in contracten en aansluitingen
 • Waar mogelijk groen/CO2-neutraal

i.e. toeslagen die bovenop de kale energieprijs komen voor bijvoorbeeld administratie, debiteurenrisico en operationele kosten

 • Service gebaseerd op een Service Level Agreement**
 • Gratis toegang tot seminars
 • Regelmatige updates en energieadviezen
 • Bemiddeling bij een eventueel conflict met de netbeheerder

** Aenergie monitort of de leverancier contractuele afspraken met deelnemers nakomt. Als dat niet zo is kan Aenergie financiële sancties toepassen.

Bijna 50% van corporaties koopt energie in via Aenergie

 

  Ik wil meer weten over dit onderwerp

  Hier aanmelden